I Kataeva

[this node : edges]

bdotI Kataeva : 11601976

[adjacent node : edges]

bdot A Shah : 11601976
bdot B Wang : 15102839, 11601976
bdot D Blum : 11601976
bdot F Schubot : 11601976
bdot J Rose : 15102839, 11601976
bdot L Ljungdahl : 11601976

[common edges between this node (Node I Kataeva) and adjacent nodes shown in red]