L Busino

[this node : edges]

bdotL Busino : 14603323, 14752276

[adjacent node : edges]

bdot A Hershko : 12730199, 14603323, 12140288, 14752276, 15148369, 11859075, 12234927
bdot D Ganoth : 14603323, 12140288, 14752276, 12234927
bdot D Guardavaccaro : 14603323
bdot G Draetta : 14603323, 14752276, 12234927
bdot M Chiesa : 14603323, 14752276
bdot M Donzelli : 14603323, 14752276, 12234927
bdot M Pagano : 12730199, 14603323, 12140288, 15148369, 12234927
bdot N Dorrello : 14603323

[common edges between this node (Node L Busino) and adjacent nodes shown in red]