A Erglis

[this node : edges]

bdotA Erglis : 11208362, 12566962

[adjacent node : edges]

bdot A Jurka : 12566962, 8209370, 11208362, 11966310
bdot A Zvaigzne : 12566962
bdot G Latkovskis : 12566962
bdot I Dabina : 12566962, 11208362
bdot I Dinne : 12566962, 11208362
bdot I Kumsars : 11208362
bdot P Tretjakovs : 11208362, 12566962
bdot U Kalnins : 12566962, 11208362
bdot V Pirags : 12566962

[common edges between this node (Node A Erglis) and adjacent nodes shown in red]