I Mattaj

[this node : edges]

bdotI Mattaj : 9342333

[adjacent node : edges]

bdot E Izaurralde : 9342333
bdot G Gilmartin : 9342333
bdot P Fortes : 9342333
bdot S Flaherty : 9342333

[common edges between this node (Node I Mattaj) and adjacent nodes shown in red]